VITAPOL pulvis

Vitapol pulvis zvyšuje podíl cenných částí těla, zlepšuje přírůstek na váze, zastavue a předchází průjmovým onemocněním, napomáhá ochraně proti virovému onemocnění, posiluje imunitní systém, detoxikuje a váže toxiny přijaté s krmivem, snižuje množství použitých léků a citlivost na stres.

Více informací

Vyberte možnost:
 • 25 kg

Vitapol

Brojleři

1 983,00 Kč s DPH

Více informací: VITAPOL pulvis

POUŽITÍ

 • VITAPOL pulvis - Brojleři: v dávce 0,5 – 0,7 % zamícháním do krmiva ve všech fázích krmení.
 • VITAPOL pulvis - Krůty: Vitapol pulvis zamíchat do krmiva ve všech růstových fázích 0,6%-0,8%
 • VITAPOL pulvis - produkce vajec: přimícháním do krmiva ve všech fázích krmení v dávce 0,6 – 0,8%
 • VITAPOL pulvis - vodní drůbež: ve všech chovných fázích v dávce 0,6 -0,8 %, v chovech prarodičů, v případě rodičovských párů při produkci průmyslových vajec do krmiva od fáze kuřic
 • VITAPOL pulvis - chovná zvířata: Vitapol pulvis v dávce 0,6 -0,8 %v chovech prarodičů, v případě rodičovských párů při produkci průmyslových vajec do krmiva od fáze kuřic
 • VITAPOL pulvis - prasnice: od odstavení do směsi pro prasnice 0,5 - 1,0% průběžně
 • VITAPOL pulvis - selata: zamícháním, příp. nasypáním do prvního pevného krmiva v dávce 0,5 - 1,0%
 • VITAPOL pulvis - prasata: v zdravém chovu odstav 0,5 % zamícháním do kŕmné směsi
 • VITAPOL pulvis - dojnice: 3-4 týdny před porodem 100g / zvíře / den. Po otelení uvedené dávce pokračovat.
 • VITAPOL pulvis - jalovice: denní dávka 50gr / zvíře , Přimícháním do objemových a jaderných krmiv zajišťuje optimální přísun makro a mikroprvků i vitamínů na optimální vývin imunitního systému.
 • VITAPOL pulvis - březí jalovice: 3-4 týdny před porodem 100g / zvíře / den, má příznivý vliv na vývin bachoru (bachorového prostředí). Na minimum se snižují potraty, porody mrtvě narozených telat, zadržení lůžka, poporodní ochrnutí.
 • VITAPOL pulvis - telata: o sypkých krmiv 1 % koncentraci.
 • VITAPOL pulvis - skot výkrm: 100gr / zvíře / den do krmné dávky.


Brojleři

Chov brojlerů je snad nejintenzivnější chovná metoda produkce masa. Proto je mimořádně důležité, aby vývin zvířat byl vyrovnaný (rovnoměrný), aby toto období nebylo narušené žádnou chorobou, zeslabeným imunitním systémem, neboť to způsobuje ztráty chovatelům.
Naše produkty zabezpečují bezproblémový vývin, zlepšují hospodářské výsledky.

Zkrmováním těchto produktů se očekává:

 • posilní se slabé vylíhnuté skupiny,
 • zastavuje a předchází průjmovému onemocnění,
 • zlepšuje využitelnost krmiva,
 • zlepšuje sa přírůstek na váze
 • zvyšuje se podíl cenných částí těla,
 • snižuje se ukládání tuků do břišní dutiny, stehen a prs,
 • posiluje kosti a peří,
 • napomáhá ochraně proti virovému onemocnění, posilní se imunitní systém,
 • detoxikuje, a váže toxiny přijaté s krmivem,
 • snižuje hladinu amoniaku,
 • snižuje infekci salmonelózou,
 • snižuje množství použitých léků a citlivost na stres.


Krůty


V případě produkce krůtího masa podíl krmiva na nákladech činí 65 -70 %, toto předurčuje také ekonomické výsledky chovu. Využitelnost krmiva je nejlepší v prvních měsících chovu. Ale i krůty s vyšší hmotností si drží dobrou využitelnost krmiva.

 • posílí se slabé vylíhnuté skupiny,
 • předchází se průjmovému onemocnění,
 • zlepší se přírůstek na váze,
 • zlepšuje se využitelnost krmiva,
 • zvyšuje se podíl cenných částí těla,
 • snižuje se ukládání tuků v břišní dutině, v stehnech a na prsou,
 • zesilují kosti a zlepší se opeření,
 • snižuje výskyt salmonelóz,
 • napomáhá obraně proti virovému onemocnění, posilňuje imunitní systém,
 • detoxikuje, váže toxiny přijaté krmivem,
 • snižuje se hladina amoniaku,
 • snižuje množství použitých léčiv a citlivost na stres.


Produkce vajec

V případě průmyslové produkce vajec, všeobecné posílení imunitního systému a předcházení onemocnění trávicího ústrojí snižuje úhyn zvířat.
I v případě vysokovýkonných, dobře krmených chovech se dají dosáhnout pozitivní výsledky se zkrmováním přípravků řady Organit. Cílem krmení je vytvořit základ vysoké produkce, proto Vitapol pulvis a Vitapol Zn 2 doporučujeme přidávat do krmiva od stádia chovných kuřic.

Použitím našich výrobků, kromě pozitvních vlivů na imunitní systém, chovatelské zkušenosti také následně potvrzují:

 • produkce vajec se nastartuje stejnoměrně, produkční křivka vyběhne prudce nahoru,
 • horizontální křivka produkce vajec se prodlouží, prodlouží se perioda produkce vajec,
 • předchází výskytu tzv. pěnového průjmu při přechodu na jiné krmivo,
 • zvyšuje se produkce vajec, vejce jsou větší, skořápka je tvrdší a hrubší,
 • snižuje sa množství krmiva na vyprodukované vejce,
 • posiluje kosti a opeření,
 • napomáhá k prevenci virového onemocnění, posilňuje imunitní systém,
 • detoxikuje, váže toxíny přijaté s krmivem,
 • snižuje hladinu amoniaku,
 • snižuje výskyt salmonelóz,
 • snižuje množství použitých léků a také citlivost na stres.


Vodní drůbež


Chov vodní drůbež se zakládá na domácích tradicích a méně sa opírá o zahraniční výsledky a zkušenosti. Tento sektor v součinnosti s genetikou se více musí soustředit na zlepšení chovatelského prostředí = prostředí chovu = životní prostředí zvířat.
Pozitivní zkušenosti krmení Vitapolem se projevují pozitivně ve výsledcích pokusů uskutečněných v chovech drůbeže, které jsou následující:

 • Zlepšená využitelnost krmiva, přírůstek hmotnosti
 • Snížení úhynu
 • Zlepšení fyziologických projevů v důsledku posilnění imunitního systému
 • Lepší porážková (jatečná) kvalita
 • Zlepšení výkonnosti ustájených zvířat
 • Silnější opeření a pevnější kosti

 

Chovná zvířata


Krmením chovných zvířat není prvořadým cílem rychlý růst a dosáhnutí vysoké hmotnosti, proto doporučujeme Vitapol pulvis a Vitapol Zn2 pulvis dávkovat do krmiva od mladých zvířat.
Na jmenované pozitivní projevy na imunitní systém a zdraví zvířat jsme zaznamenali následující výsledky:

 • neprojeví se negativní vliv na změnu krmiva, tzv. Pěnový průjem, rovnoměrná konzistence výkalů
 • produkce vajec se startuje jednotně a je ustálená
 • po rychlém startu se vyrovná a ustálí se křivka produkce vajec, rodičovské páry po delší dobu produkují kvalitní vejce
 • vysoká kvalita oplození, líhnutí

 

Prasnice


Během březosti a kojení prasnice musí být zvířata ve vynikající zdravotní kondici.
Napomáhá při řešení problémů v případě zesláblého imunitního systému prasnic ovlivňuje biologii rozmnožování.
Užívání Vitapolu:

 • Zlepšuje zdravotní stav prasnic
 • Zlepšuje produkce mléka, obsah Fe v krvi a v mléce
 • Zvyšuje se počet živě narozených jedinců, zvyšuje se jejich váha a vitalita
 • Jednotlivé vrhy jsou vyrovnané
 • Zvyšuje se obsah železa a mikroelementů v krvi
 • Může se předejít vrozené anémií selat
 • Posiluje se imunitní systém
 • Snižuje se počet prasnic, které vynechávají první říji, resp. které opakují říji
 • Snižuje se množství použitých léčiv

 

Selata


Zdravotní stav prasat má mimořádný význam. Zdravá selata se silným imunitním systémem se vyvíjejí i v pozdějším období, jsou méně nemocná.
Netřeba opomenout požadavek v budoucnosti, že eliminaci problému anemie novorozeňat bude třeba řešit podáváním přípravků přes ústní dutinu.
Do odstavení:

 • Kromě zlepšení vitality prasat naše produkty:
 • Zvyšují hmotnost při odstavu, vrhy jsou vyrovnanější
 • Přestanou průjmy, nemoci způsobené nedostatkem železa
 • Posiluje imunitní systém, eliminuje se tzv. stres z odstavu
 • Zlepšuje se vytvoření zdravé střevní mikroflóry
 • Snižuje se počet úmrtí a množství použitých léčiv

 

Výkrm prasat


Oslabení imunitního systému výkrmu může způsobit dýchací onemocnění a onemocnění trávicího systému. Snižování přírůstků, prodloužení doby chovu a nerovnoměrný vývoj zvířat ve skupině způsobují nemožnost vyskladnění zvířat v jednom termínu. Tyto projevy pomáhají eliminovat naše produkty.
Výše popsaný pozitivní přínos použití Vitapolu způsobují i v dalším období chovu výrazné snížení chovného období s menším množstvím krmiva, snížení výdajů na léčiva.
Zvyšuje se kvalita masa. Doporučujeme přidávání Vitapol pulvis pro celý chov v dávce 0,5%, resp. dle požadavků chovu Vitapol -Zn, resp. Vitapol Cu. Na rychlé ošetření dýchacích problémů, příp. průjmových onemocnění, která se objevují v polovině výkrmu používejte Vitapol Zn, Cu51 pulvis, v dávce 1%, která zastaví tato onemocnění za několik dní, následně doporučujeme se vrátit k základní dávce 0,5%.
Zkrmováním 0,5% BIOMIX výkrm, (minerální premix), se rychle dá nastavit hladina mikroelementů. Obsah huminových kyselin napomáhá efektivnímu přijímání minerálních látek, jakož i mikroelementů v krmné dávce.

Chovná zvířata - prasata


U chovných zvířat v různém období je žádoucí podávání minerálních látek.
Zkušenosti ukazují, že použitím našich přípravků dokážeme odchovat zdravá, vitální zvířata , jež jsou odolná vůči chorobám i bez použití léků a která předávají svůj kvalitní genetický potenciál.

Dojnice


Aby dojnice s vysokým genetickým potenciálem naplňovaly očekávání chovatelů, je třeba uspokojit jejich nároky na energii, bílkoviny a vlákninu.
Samozřejmě je třeba nezapomenout ani na uspokojení potřeby makro a mikroprvků, ale i vitamínů. Zdravotní stav dojnic přímo ovlivňuje produkci mléka, co do množství i kvality, a proto udržení jejich imunitního systému je i v ekonomickém zájmu.
Preventivním používáním našich výrobků lze tohoto cíle dosáhnout za použití menšího množství antibiotik a léků.

 • Zlepšuje se zdravotní stav nenarozených telat (uspokojivá hladina Fe v krvi, nerodí se anemické telata).
 • Zlepšují se porodní podmínky, zřídkakdy se vyskytují potraty, zadržení lůžka, ochrnutí po porodu.
 • Stimuluje involuci dělohy, pozitivně ovlivňuje říji, zlepšuje index zabřezávání, pozitivně ovlivňuje uchycení plodu, zvyšuje počet živě narozených telat.
 • Zkracuje se doba mezi dvěma porody.
 • Je menší riziko acidóz bachoru, což je způsobeno tím, že napomáhá rychlejšímu rozvoji bachorové mikroflóry na zpracování velkého množství jaderných krmiv.
 • Zvýšení množství produkovaného mléka se odhaduje na 10 až 15 %.
 • Snižuje se výskyt latentního a subklinického zánětu vemene . Proto se očekává i snížení hladiny somatických buněk.
 • Snižuje stres způsobený vlivem veder.
 • Pravidelným krmením se značně zredukuje výskyt onemocnění nohou způsobených bakteriemi, jako je lamitida nebo choroba Mortellaro. Zabraňuje postupnému okysličení bachoru, což je častý jev u vysokoprodukčních dojnic.
 • Vlivem vytvářejících se huminových komplexů v našich produktech se snižuje stravitelnost bílkovin v bachoru (efekt chráněných bílkovin).
 • Detoxikuje, váže a vyprázdní toxiny obsažené v krmivech.
 • Výrazně se snižuje množství použitých léků.

 

Jalovice a březí jalovice


Odchov jalovic má mimořádný a rozhodující význam v chovu hovězího dobytka, neboť v tomto období můžeme pozitivně ovlivnit budoucí produkci mléka a reprodukci. Odchov mladých jalovic zahrnuje období od odstavu po první otelení. Základním cílem je, aby kvalita krmení zajišťovala optimální vývin do zařazení do chovu. Vydatné krmení zajišťuje rychlý a mohutnější růst, který se spojuje s horším oplodněním a občas vede k těžším porodům.
Použitím našich produktů je říje intenzivnější, výrazně se snižuje skrytá říje a je lépe identifikovatelná.

Březí jalovice


Krmení březích jalovic začíná od prvního roku jalovic a trvá po 6. měsíc březosti. V tomto období krmíme s vyšší dávkou kvalitních pícnin, objemových krmiv.

 

Telata


Mimořádnou důležitost má stav imunitního systému telat při odstavu předurčuje odolnost proti onemocnění, jejich zdravý vývoj v dalším období chovu.
Použitím našich produktů, kromě zlepšení vitality zvířat, nabízejí řešení i pro:

 • Předcházení, eliminaci onemocnění dýchacích cest, trávicího traktu způsobených jednotlivými viry případně bakteriemi, resp. symptomy provázející nechuť, resp. průjmová onemocnění
 • Zlepšuje se vitalita zvířat, intenzivnější je příjem mléka a živin, srst je lesklejší.
 • Vyšší je přírůstek, silnější je imunitní systém.
 • Z důvodu lepšího přijímání živin se zlepšuje konzistence stolice, méně zapáchu, podestýlkac zůstává déle suchá.
 • Minimalizuje se úhyn a používání léků.

 

Skot - výkrm


Na rychlejší přírůstek a dosažení kvalitního masa je důležité, aby dostupné pícniny se co nejvíce využily. Zkrmováním našich produktů dosáhnete lepší využitelnost krmiv a zajistíme vysokou a vyrovnanou energetickou hladinu.

 • Zlepšuje se využitelnost přijatého krmiva
 • Zvířata jsou klidnější
 • Zkracuje se doba výkrmu
 • Snižuje se množství použitých léků


 • Hmotnost 25 kg
 • Vitapol drůbež
  Vitapol Organit minerální krmiva pro drůbež. Vitapol pulvis, Vitapol suspenze, Vitapol Zn2
 • Vitapol drůbež 2
  Vitapol doplňky krmiv pro drůbež leták.
 • Prasata leták 1
  Doplňková krmiva, huminové kyseliny. Přírodní kvalitní krmné směsi.
 • Prasata leták 2
  Doplňky krmných směsí pro prasata, selata, prasnice.
 • Leták skot 1
  Leták doplňkové krmné směsi pro skot - jalovice, telata, březí jalovice, skot na výkrm.
 • Leták skot 2
  Leták doplňkové krmné směsi, huminové kyseliny, přírodní minerální doplňky pro skot.
 • Kuchařka Vitapol
  Stručná kuchařka využití Vitapol produktů pro skot.
 • Kuchařka Vitapol 2
  Stručný přehled využití produktů Vitapol pro hospodářská zvířata - drůbež a prasata.

Košík  

Žádné produkty

0,00 Kč Poštovné
0,00 Kč Celkem

Košík K pokladně