Vitapol suspenze

Doplněk krmiva pro hospodářská zvířata, přidává se do pitné vody pro zvířata. Vhodné pro krůty, chovnou drůbež, prasnice, selata, dojnice, jalovice i telata. Vitapol suspneze má pozitivn vliv na zdravotní stav chovaných zvýřat. Jeho podáváním dochází k omezení výskytu nemocí a zvýšení výnosů.

Více informací

Vyberte možnost:
 • 20 kg

Vitapol

Dojnice

1 725,00 Kč s DPH

Více informací: Vitapol suspenze

POUŽITÍ VITAPOL SUSPENZE

 • VITAPOL suspenze - krůty: v případě existence centrální napáječky se přidá aplikací do pitné vody zamícháním 10l vody 2 dl suspenze. V případě pomalé cirkulace vody, takto neaplikujeme, neboť se usazuje na dno zásobníku.
 • VITAPOL suspenze - chovná zvířata - drůbež: Vitapol suspenze, v případě existence centrálního napájení s aplikací do pitné vody zamícháním 10l vody, 2 dl suspenze. Do systémů s pomalým proudem nedávkujeme, neboť se usazuje na dno nádoby
 • VITAPOL suspenze - prasnice: od odstavení, resp. březích prasnic, kojící prasnice 0,5%
 • VITAPOL suspenze - selata: 1 dl / vrh / den
 • VITAPOL suspenze - dojnice: po otelení pro zvýšení kvality mléka a eliminaci problémů s vemeny. Denní dávka 2,0 - 2,0 dl / zvíře / den na krmivo. Dobře využitelná při léčbě Mortellaro. Po ošetření paznehtů, suchou očištěnou plochu je třeba natřít se suspenzí a následně doporučujeme týdně koupel končetin (směs 200 l voda + 7l Vitapol)
 • VITAPOL suspenze - jalovice: 1-2dl / zvíře na krmivo.
  Optimální minerální složení našich produktů, jejich imunitní systém posilňující účinek přispívá k vytvoření specifického imunitního stavu na farmě.
 • VITAPOL suspenze - telata: napájeným zvířatům přímo do mléka 1 dl / ks / den, v případě výskytu průjmu dávka se zvyšuje na 2 dl / ks / den, 1 - 2 dny.

 

Krůty


V případě produkce krůtího masa podíl krmiva na nákladech činí 65 -70 %, toto předurčuje také ekonomické výsledky chovu. Využitelnost krmiva je nejlepší v prvních měsících chovu. Ale i krůty s vyšší hmotností si drží dobrou využitelnost krmiva.

 • posílí se slabé vylíhnuté skupiny,
 • předchází se průjmovému onemocnění,
 • zlepší se přírůstek na váze,
 • zlepšuje se využitelnost krmiva,
 • zvyšuje se podíl cenných částí těla,
 • snižuje se ukládání tuků v břišní dutině, v stehnech a na prsou,
 • zesilují kosti a zlepší se opeření,
 • snižuje výskyt salmonelóz,
 • napomáhá obraně proti virovému onemocnění, posilňuje imunitní systém,
 • detoxikuje, váže toxiny přijaté krmivem,
 • snižuje se hladina amoniaku,
 • snižuje množství použitých léčiv a citlivost na stres.

 

Chovná zvířata


Krmením chovných zvířat není prvořadým cílem rychlý růst a dosáhnutí vysoké hmotnosti, proto doporučujeme Vitapol pulvis a Vitapol Zn2 pulvis dávkovat do krmiva od mladých zvířat.
Na jmenované pozitivní projevy na imunitní systém a zdraví zvířat jsme zaznamenali následující výsledky:

 • neprojeví se negativní vliv na změnu krmiva, tzv. Pěnový průjem, rovnoměrná konzistence výkalů
 • produkce vajec se startuje jednotně a je ustálená
 • po rychlém startu se vyrovná a ustálí se křivka produkce vajec, rodičovské páry po delší dobu produkují kvalitní vejce
 • vysoká kvalita oplození, líhnutí

 

Prasnice


Během březosti a kojení prasnice musí být zvířata ve vynikající zdravotní kondici.
Napomáhá při řešení problémů v případě zesláblého imunitního systému prasnic ovlivňuje biologii rozmnožování.
Užívání Vitapolu:

 • Zlepšuje zdravotní stav prasnic
 • Zlepšuje produkce mléka, obsah Fe v krvi a v mléce
 • Zvyšuje se počet živě narozených jedinců, zvyšuje se jejich váha a vitalita
 • Jednotlivé vrhy jsou vyrovnané
 • Zvyšuje se obsah železa a mikroelementů v krvi
 • Může se předejít vrozené anémií selat
 • Posiluje se imunitní systém
 • Snižuje se počet prasnic, které vynechávají první říji, resp. které opakují říji
 • Snižuje se množství použitých léčiv

 

Selata


Zdravotní stav prasat má mimořádný význam. Zdravá selata se silným imunitním systémem se vyvíjejí i v pozdějším období, jsou méně nemocná.
Netřeba opomenout požadavek v budoucnosti, že eliminaci problému anemie novorozeňat bude třeba řešit podáváním přípravků přes ústní dutinu.
Do odstavení:

 • Kromě zlepšení vitality prasat naše produkty:
 • Zvyšují hmotnost při odstavu, vrhy jsou vyrovnanější
 • Přestanou průjmy, nemoci způsobené nedostatkem železa
 • Posiluje imunitní systém, eliminuje se tzv. stres z odstavu
 • Zlepšuje se vytvoření zdravé střevní mikroflóry
 • Snižuje se počet úmrtí a množství použitých léčiv

 

Dojnice


Aby dojnice s vysokým genetickým potenciálem naplňovaly očekávání chovatelů, je třeba uspokojit jejich nároky na energii, bílkoviny a vlákninu.
Samozřejmě je třeba nezapomenout ani na uspokojení potřeby makro a mikroprvků, ale i vitamínů. Zdravotní stav dojnic přímo ovlivňuje produkci mléka, co do množství i kvality, a proto udržení jejich imunitního systému je i v ekonomickém zájmu.
Preventivním používáním našich výrobků lze tohoto cíle dosáhnout za použití menšího množství antibiotik a léků.

 • Zlepšuje se zdravotní stav nenarozených telat (uspokojivá hladina Fe v krvi, nerodí se anemické telata).
 • Zlepšují se porodní podmínky, zřídkakdy se vyskytují potraty, zadržení lůžka, ochrnutí po porodu.
 • Stimuluje involuci dělohy, pozitivně ovlivňuje říji, zlepšuje index zabřezávání, pozitivně ovlivňuje uchycení plodu, zvyšuje počet živě narozených telat.
 • Zkracuje se doba mezi dvěma porody.
 • Je menší riziko acidóz bachoru, což je způsobeno tím, že napomáhá rychlejšímu rozvoji bachorové mikroflóry na zpracování velkého množství jaderných krmiv.
 • Zvýšení množství produkovaného mléka se odhaduje na 10 až 15 %.
 • Snižuje se výskyt latentního a subklinického zánětu vemene . Proto se očekává i snížení hladiny somatických buněk.
 • Snižuje stres způsobený vlivem veder.
 • Pravidelným krmením se značně zredukuje výskyt onemocnění nohou způsobených bakteriemi, jako je lamitida nebo choroba Mortellaro. Zabraňuje postupnému okysličení bachoru, což je častý jev u vysokoprodukčních dojnic.
 • Vlivem vytvářejících se huminových komplexů v našich produktech se snižuje stravitelnost bílkovin v bachoru (efekt chráněných bílkovin).
 • Detoxikuje, váže a vyprázdní toxiny obsažené v krmivech.
 • Výrazně se snižuje množství použitých léků.

 

Jalovice


Odchov jalovic má mimořádný a rozhodující význam v chovu hovězího dobytka, neboť v tomto období můžeme pozitivně ovlivnit budoucí produkci mléka a reprodukci. Odchov mladých jalovic zahrnuje období od odstavu po první otelení. Základním cílem je, aby kvalita krmení zajišťovala optimální vývin do zařazení do chovu. Vydatné krmení zajišťuje rychlý a mohutnější růst, který se spojuje s horším oplodněním a občas vede k těžším porodům.
Použitím našich produktů je říje intenzivnější, výrazně se snižuje skrytá říje a je lépe identifikovatelná.

 

Telata


Mimořádnou důležitost má stav imunitního systému telat při odstavu předurčuje odolnost proti onemocnění, jejich zdravý vývoj v dalším období chovu.
Použitím našich produktů, kromě zlepšení vitality zvířat, nabízejí řešení i pro:

 • Předcházení, eliminaci onemocnění dýchacích cest, trávicího traktu způsobených jednotlivými viry případně bakteriemi, resp. symptomy provázející nechuť, resp. průjmová onemocnění
 • Zlepšuje se vitalita zvířat, intenzivnější je příjem mléka a živin, srst je lesklejší.
 • Vyšší je přírůstek, silnější je imunitní systém.
 • Z důvodu lepšího přijímání živin se zlepšuje konzistence stolice, méně zapáchu, podestýlkac zůstává déle suchá.
 • Minimalizuje se úhyn a používání léků.
 • Hmotnost 20 kg
 • Vitapol drůbež
  Vitapol Organit minerální krmiva pro drůbež. Vitapol pulvis, Vitapol suspenze, Vitapol Zn2
 • Vitapol drůbež 2
  Vitapol doplňky krmiv pro drůbež leták.
 • Prasata leták 2
  Doplňky krmných směsí pro prasata, selata, prasnice.
 • Leták skot 1
  Leták doplňkové krmné směsi pro skot - jalovice, telata, březí jalovice, skot na výkrm.
 • Leták skot 2
  Leták doplňkové krmné směsi, huminové kyseliny, přírodní minerální doplňky pro skot.
 • Kuchařka Vitapol
  Stručná kuchařka využití Vitapol produktů pro skot.
 • Kuchařka Vitapol 2
  Stručný přehled využití produktů Vitapol pro hospodářská zvířata - drůbež a prasata.

Košík  

Žádné produkty

0,00 Kč Poštovné
0,00 Kč Celkem

Košík K pokladně