Vitapol suspenze Zobrazit větší

Vitapol suspenze

Nový produkt

Doplněk krmiva pro hospodářská zvířata, přidává se do pitné vody pro zvířata. Vhodné pro krůty, chovnou drůbež, prasnice, selata, dojnice, jalovice i telata. Vitapol suspneze má pozitivn vliv na zdravotní stav chovaných zvýřat. Jeho podáváním dochází k omezení výskytu nemocí a zvýšení výnosů.

Více informací

Doručení do 3 dnů

1 597 Kč s DPH

 • 20 kg

Přidat na seznam přání

Parametry

Hmotnost20 kg

Více informací

POUŽITÍ VITAPOL SUSPENZE

 • VITAPOL suspenze - krůty: v případě existence centrální napáječky se přidá aplikací do pitné vody zamícháním 10l vody 2 dl suspenze. V případě pomalé cirkulace vody, takto neaplikujeme, neboť se usazuje na dno zásobníku.
 • VITAPOL suspenze - chovná zvířata - drůbež: Vitapol suspenze, v případě existence centrálního napájení s aplikací do pitné vody zamícháním 10l vody, 2 dl suspenze. Do systémů s pomalým proudem nedávkujeme, neboť se usazuje na dno nádoby
 • VITAPOL suspenze - prasnice: od odstavení, resp. březích prasnic, kojící prasnice 0,5%
 • VITAPOL suspenze - selata: 1 dl / vrh / den
 • VITAPOL suspenze - dojnice: po otelení pro zvýšení kvality mléka a eliminaci problémů s vemeny. Denní dávka 2,0 - 2,0 dl / zvíře / den na krmivo. Dobře využitelná při léčbě Mortellaro. Po ošetření paznehtů, suchou očištěnou plochu je třeba natřít se suspenzí a následně doporučujeme týdně koupel končetin (směs 200 l voda + 7l Vitapol)
 • VITAPOL suspenze - jalovice: 1-2dl / zvíře na krmivo.
  Optimální minerální složení našich produktů, jejich imunitní systém posilňující účinek přispívá k vytvoření specifického imunitního stavu na farmě.
 • VITAPOL suspenze - telata: napájeným zvířatům přímo do mléka 1 dl / ks / den, v případě výskytu průjmu dávka se zvyšuje na 2 dl / ks / den, 1 - 2 dny.

 

Krůty


V případě produkce krůtího masa podíl krmiva na nákladech činí 65 -70 %, toto předurčuje také ekonomické výsledky chovu. Využitelnost krmiva je nejlepší v prvních měsících chovu. Ale i krůty s vyšší hmotností si drží dobrou využitelnost krmiva.

 • posílí se slabé vylíhnuté skupiny,
 • předchází se průjmovému onemocnění,
 • zlepší se přírůstek na váze,
 • zlepšuje se využitelnost krmiva,
 • zvyšuje se podíl cenných částí těla,
 • snižuje se ukládání tuků v břišní dutině, v stehnech a na prsou,
 • zesilují kosti a zlepší se opeření,
 • snižuje výskyt salmonelóz,
 • napomáhá obraně proti virovému onemocnění, posilňuje imunitní systém,
 • detoxikuje, váže toxiny přijaté krmivem,
 • snižuje se hladina amoniaku,
 • snižuje množství použitých léčiv a citlivost na stres.

 

Chovná zvířata


Krmením chovných zvířat není prvořadým cílem rychlý růst a dosáhnutí vysoké hmotnosti, proto doporučujeme Vitapol pulvis a Vitapol Zn2 pulvis dávkovat do krmiva od mladých zvířat.
Na jmenované pozitivní projevy na imunitní systém a zdraví zvířat jsme zaznamenali následující výsledky:

 • neprojeví se negativní vliv na změnu krmiva, tzv. Pěnový průjem, rovnoměrná konzistence výkalů
 • produkce vajec se startuje jednotně a je ustálená
 • po rychlém startu se vyrovná a ustálí se křivka produkce vajec, rodičovské páry po delší dobu produkují kvalitní vejce
 • vysoká kvalita oplození, líhnutí

 

Prasnice


Během březosti a kojení prasnice musí být zvířata ve vynikající zdravotní kondici.
Napomáhá při řešení problémů v případě zesláblého imunitního systému prasnic ovlivňuje biologii rozmnožování.
Užívání Vitapolu:

 • Zlepšuje zdravotní stav prasnic
 • Zlepšuje produkce mléka, obsah Fe v krvi a v mléce
 • Zvyšuje se počet živě narozených jedinců, zvyšuje se jejich váha a vitalita
 • Jednotlivé vrhy jsou vyrovnané
 • Zvyšuje se obsah železa a mikroelementů v krvi
 • Může se předejít vrozené anémií selat
 • Posiluje se imunitní systém
 • Snižuje se počet prasnic, které vynechávají první říji, resp. které opakují říji
 • Snižuje se množství použitých léčiv

 

Selata


Zdravotní stav prasat má mimořádný význam. Zdravá selata se silným imunitním systémem se vyvíjejí i v pozdějším období, jsou méně nemocná.
Netřeba opomenout požadavek v budoucnosti, že eliminaci problému anemie novorozeňat bude třeba řešit podáváním přípravků přes ústní dutinu.
Do odstavení:

 • Kromě zlepšení vitality prasat naše produkty:
 • Zvyšují hmotnost při odstavu, vrhy jsou vyrovnanější
 • Přestanou průjmy, nemoci způsobené nedostatkem železa
 • Posiluje imunitní systém, eliminuje se tzv. stres z odstavu
 • Zlepšuje se vytvoření zdravé střevní mikroflóry
 • Snižuje se počet úmrtí a množství použitých léčiv

 

Dojnice


Aby dojnice s vysokým genetickým potenciálem naplňovaly očekávání chovatelů, je třeba uspokojit jejich nároky na energii, bílkoviny a vlákninu.
Samozřejmě je třeba nezapomenout ani na uspokojení potřeby makro a mikroprvků, ale i vitamínů. Zdravotní stav dojnic přímo ovlivňuje produkci mléka, co do množství i kvality, a proto udržení jejich imunitního systému je i v ekonomickém zájmu.
Preventivním používáním našich výrobků lze tohoto cíle dosáhnout za použití menšího množství antibiotik a léků.

 • Zlepšuje se zdravotní stav nenarozených telat (uspokojivá hladina Fe v krvi, nerodí se anemické telata).
 • Zlepšují se porodní podmínky, zřídkakdy se vyskytují potraty, zadržení lůžka, ochrnutí po porodu.
 • Stimuluje involuci dělohy, pozitivně ovlivňuje říji, zlepšuje index zabřezávání, pozitivně ovlivňuje uchycení plodu, zvyšuje počet živě narozených telat.
 • Zkracuje se doba mezi dvěma porody.
 • Je menší riziko acidóz bachoru, což je způsobeno tím, že napomáhá rychlejšímu rozvoji bachorové mikroflóry na zpracování velkého množství jaderných krmiv.
 • Zvýšení množství produkovaného mléka se odhaduje na 10 až 15 %.
 • Snižuje se výskyt latentního a subklinického zánětu vemene . Proto se očekává i snížení hladiny somatických buněk.
 • Snižuje stres způsobený vlivem veder.
 • Pravidelným krmením se značně zredukuje výskyt onemocnění nohou způsobených bakteriemi, jako je lamitida nebo choroba Mortellaro. Zabraňuje postupnému okysličení bachoru, což je častý jev u vysokoprodukčních dojnic.
 • Vlivem vytvářejících se huminových komplexů v našich produktech se snižuje stravitelnost bílkovin v bachoru (efekt chráněných bílkovin).
 • Detoxikuje, váže a vyprázdní toxiny obsažené v krmivech.
 • Výrazně se snižuje množství použitých léků.

 

Jalovice


Odchov jalovic má mimořádný a rozhodující význam v chovu hovězího dobytka, neboť v tomto období můžeme pozitivně ovlivnit budoucí produkci mléka a reprodukci. Odchov mladých jalovic zahrnuje období od odstavu po první otelení. Základním cílem je, aby kvalita krmení zajišťovala optimální vývin do zařazení do chovu. Vydatné krmení zajišťuje rychlý a mohutnější růst, který se spojuje s horším oplodněním a občas vede k těžším porodům.
Použitím našich produktů je říje intenzivnější, výrazně se snižuje skrytá říje a je lépe identifikovatelná.

 

Telata


Mimořádnou důležitost má stav imunitního systému telat při odstavu předurčuje odolnost proti onemocnění, jejich zdravý vývoj v dalším období chovu.
Použitím našich produktů, kromě zlepšení vitality zvířat, nabízejí řešení i pro:

 • Předcházení, eliminaci onemocnění dýchacích cest, trávicího traktu způsobených jednotlivými viry případně bakteriemi, resp. symptomy provázející nechuť, resp. průjmová onemocnění
 • Zlepšuje se vitalita zvířat, intenzivnější je příjem mléka a živin, srst je lesklejší.
 • Vyšší je přírůstek, silnější je imunitní systém.
 • Z důvodu lepšího přijímání živin se zlepšuje konzistence stolice, méně zapáchu, podestýlkac zůstává déle suchá.
 • Minimalizuje se úhyn a používání léků.

Recenze

Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.

Napsat recenzi

Vitapol suspenze

Vitapol suspenze

Doplněk krmiva pro hospodářská zvířata, přidává se do pitné vody pro zvířata. Vhodné pro krůty, chovnou drůbež, prasnice, selata, dojnice, jalovice i telata. Vitapol suspneze má pozitivn vliv na zdravotní stav chovaných zvýřat. Jeho podáváním dochází k omezení výskytu nemocí a zvýšení výnosů.

Ke stažení

Vitapol drůbež

Vitapol Organit minerální krmiva pro drůbež. Vitapol pulvis, Vitapol suspenze, Vitapol Zn2

Ke stažení (0)

Vitapol drůbež 2

Vitapol doplňky krmiv pro drůbež leták.

Ke stažení (0)

Prasata leták 2

Doplňky krmných směsí pro prasata, selata, prasnice.

Ke stažení (0)

Leták skot 1

Leták doplňkové krmné směsi pro skot - jalovice, telata, březí jalovice, skot na výkrm.

Ke stažení (0)

Leták skot 2

Leták doplňkové krmné směsi, huminové kyseliny, přírodní minerální doplňky pro skot.

Ke stažení (0)

Kuchařka Vitapol

Stručná kuchařka využití Vitapol produktů pro skot.

Ke stažení (0)

Kuchařka Vitapol 2

Stručný přehled využití produktů Vitapol pro hospodářská zvířata - drůbež a prasata.

Ke stažení (0)